Ingatlan ajándékozási szerződés készítése Budapesten ügyvéd által

ingatlan-ügyvéd-budapesten

Ingatlan adás-vétel

Ingatlan adás-vételi szerződések

Ingatlan ügyvéd Budapesten

Jogi fordítás

Parlament.hu

Szolgáltatások

Ház adásvételi szerződés

Ügyvéd adás vételi szerződés

Ügyvédi titoktartás

 

ügyvédi iroda

Hívjon most a
06 30 443 8082 számon

Ingatlan adás-vételi szerződés készítése Budapesten

Ingatlan ügyvéd Budapest

Ügyvédi iroda Budapesten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajándékozási szerződés ingatlanra
budapesti ügyvéd

Ajándékozási szerződés készítése ügyvéd által, ingatlan ajándékozási szerződés Budapesten.

Az ajándékozási szerződés aláírásával az ajándékozó arra vállal kötelezettséget, hogy valamely ingó vagy ingatlan vagyonáról önként és ellenár nélkül lemond az ajándékozott személy javára.

Az ajándékozási szerződés legtöbbször családon belül szokott előfordulni, ahol a szülő a gyerekre hagyja valamely vagyontárgyát vagy ingatlan tulajdonát, lakását, de előfordulhat testvérek, nagyszülő és unoka és rokonsági viszonyon kívüli személyek esetében is.

Az ajándékozási szerződés nyomán az ajándékozott tulajdont szerez és ezért illetékfizetési kötelezettsége létesül. Az ajándékozási szerződésből eredő illeték mértékét általában az ajándék értéke és az ajándékozó és az ajándékozott közötti viszony dönti el, és százalékban van kifejezve.
Magyarországon a jog három csoportot különböztet meg az ajándékozási illeték szempontjából és általánosan elmondható, hogy minél szorosabb rokoni viszony áll fenn az ajándékozó és az ajándékozott között, annál alacsonyabb lesz az ajándékozási illeték mértéke, százaléka.

Az ajándékozási szerződés illetéke

Az első csoportba soroljuk a házastársat, gyermekeket és szülőket, valamint az örökbe fogadott gyermekeket, mostoha gyermekeket és nevelt gyermekeket. Ezek esetében az ajándék 11%-át kell illetékként befizetni az ajándékozottnak az első 18 millió forintig, a 18 és 35 millió forint 18%-át, és ha 35 millió forintnál értékesebb az ajándék, akkor ezen felül 21%-ot.

A második csoportba tartoznak a testvérek, nagyszülők és az unokák, s itt már valamivel magasabb százalékkal kell számolnunk az ajándékozási illeték esetén, mégpedig 15, 21 és 30%-al, értelemszerűen ez előbbi felsorolás során. Láthatjuk tehát, hogy a 35 millió forintnál értékesebb ajándék vagy ingatlan esetében a testvéreknek, nagyszülőknek már az ajándék 30%-át be kell fizetniük, ami egy jelentős összeg.

A harmadik csoportot azok a személyek alkotják, akik az első 2 csoportba nem tartoztak az ajándékozási szerződés szerint, s itt a százalékok a következőképpen alakulnak: 21, 30 és 40%.

Az ajándék visszakövetelése

Érdemes még megemlíteni, hogy az ajándék visszakövetelhető, ha arra az ajándékozónak a létfenntartásához szüksége van, de csak akkor, ha a megajándékozottnak nincs rá szüksége a létfenntartásához.

Akkor is vissza lehet követelni az ajándékot, ha a megajándékozott vagy annak élettársa jogsértést követett el az ajándékozó vagy közeli hozzátartozója ellen. Ez alól kivétel, ha az ajándék tárgy már nem létezik a jogsértés idején, vagy ha az ajándékozó megbocsátotta a sérelmet.

A sérelem megbocsátásához az is elég, ha az ajándékozó hosszú időn át nem követeli az ajándékot vissza a megajándékozott féltől, s ekkor az a megajándékozott fél tulajdonában marad továbbra is.

Ügyvédi irodánkban vállaljuk ingatlan ajándékozási szerződés elkészítését a legelőnyösebb feltételek mellett, ajándékozási szerződés készítése ingatlanra Budapesten a XI. kerületben.

Hívjon most a 06 30 443 8082 számon!

 

 
Ingatlan Ügyvéd Budapest Ingatlan Adásvételi Szerződés